Giới thiệu

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM 
Hàng nổi men lam 
Sản phẩm  Khoảng giá  Đơn vị tính 
Bát hương  520.000- 7.300.000đ Cái 
Mâm bồng  450.000 – 1.100.000đ Cái 
Chóe  180.000 – 7.000.000đ  Cái 
Lọ lộc bình  360.000 – 2.600.000đ  Cái 
Lọ lượn miệng  650.000 – 800.000đ Cái 
Lọ đùi dế  350.000 – 740.000đ Cái 
Bộ kỷ  350.000 – 540.000đ Cái 
Ống hương  400.000 – 450.000đ Cái 
Chân nến  120.000-165.000đ Cái 
Đèn thờ  350.000 – 1.300.000đ Cái 
Bát nổi  180.000đ Cái 
Chén nổi  30.000đ Cái 
Nậm rượu  390.000 – 480.000đ Cái 
Hàng trơn men lam 
Sản phẩm  Khoảng giá  Đơn vị tính 
Bát hương  110.000 – 13.000.000đ Cái 
Đĩa tròn  40.000 – 50.000đ  Cái 
Mâm bồng  80.000 – 800.000đ Cái 
Chóe thờ  70.000 – 9.000.000đ Cái 
Ống hương  90.000 – 350.000đ Cái 
Nậm rượu  110.000  350.000đ Cái 
Lọ lộc bình  500.000 – 3.500.000đ Cái 
Lọ ngỗng  900.000 – 3.500.000đ Cái 
Lọ chân dài  1.400.000 – 1.650.000đ Cái 
Lọ xoài  1.500.000 – 1.700.000đ Cái 
Lọ đùi dế  220.000 – 360.000đ Cái 
Lọ lượn miệng  110.000 – 900.000đ Cái 
Lọ đai  500.000đ Cái 
Lọ cổ loa  390.000 – 870.000đ Cái 
Lọ huệ 150.000 – 770.000đ Cái 
Bình tỏi  360.000đ – 780.000đ Cái 
Phích  230.000 – 360.000đ Cái 
Loa kèn  230.000 – 900.000đ Cái 
Lọ như ý  180.000 – 1.600.000đ Cái 
Đèn thờ  90.000 – 1.000.000đ Cái 
Bát cơm  45.000 – 75.000đ Cái 
Bộ mi ni  180.000  400.000đ Cái 
Chén  8.000 – 30.000đ Cái 
Nến  30.000 – 60.000đ Cái 
Khay trầu  250.000đ Cái 
Hũ thờ  50.000 – 180.000đ Cái 
Ly quả  160.000 – 230.000đ Cái 
Bát trà sâm  110.000 – 320.000đ Cái 
Bộ kỷ  50.000 – 450.000đ Cái 
Bộ đỉnh hạc  12.000.000 – 18.000.000đ Cái 
Đĩa âm dương  180.000đ Cái 
Hàng nổi men dong 
Sản phẩm  Khoảng giá  Đơn vị tính 
Bát hương  600.000 – 8.000.000đ Cái 
Mâm bồng  480.000 – 1.150.000đ Cái 
Chóe  175.000 – 7.050.000đ Cái 
Lọ lượn miệng  660.000 – 810.000đ Cái 
Lọ lộc bình  1.425.000 – 2.650.000đ Cái 
Ống hương  405.000 – 460.000đ Cái 
Bộ kỷ  380.000 – 550.000đ Cái 
Đèn thờ  360.000 – 550.000đ Cái 
Chân nến  170.000đ Cái 
Chén nổi  30.000đ Cái 
Bát nổi  200.000đ Cái 
Nậm nổi  400.000 – 500.000đ Cái 
     

Dữ liệu đang được cập nhật bổ sung…